Sunday, July 5, 2020

4 Golongan manusia akhir zaman

Rasulullah SAW bersabda:

بل ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر

Teruskan kamu dalam mengajak orang lain kepada perkara baik, dan cegahlah orang lain daripada melakukan kemungkaran.

حتى إذا رأيت شحا مطاعا ،
Sehingga kalau kamu nampak seorang yang kedekut diikuti.

وهوى متبعا
Dan kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya imamnya @ yang menjadikan hawa nafsunya ikutannya,

ودنيا مؤثرة
Dan juga dunia, yang didahulukan berbanding agama/akhirat

وإعجاب كل ذي رأي برأيه
Dan  orang yang bangga dengan pandangannya

فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ
Hendaklah kamu jaga diri kamu sendiri, tinggalkan apa yang berlaku diluar sana.
فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين  رجلا 
وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم
يعملون مثل عمله 
Sesungguhnya di belakangmu nanti akan ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar pada hari itu seperti halnya memegang bara api. Orang yang beramal pada waktu itu akan diberi pahala seperti pahala lima puluh orang lain yang beramal seperti amalnya. Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, pahala lima puluh orang dari kalangan mereka ?”. Baginda sallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Bahkan lima puluh orang di antara kalian
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Khalqu Af’alil-‘Ibaad no. 155, Abu Dawud no. 4341, At-Tirmidzi no. 3058, Ibnu Majah no. 4014, Ath-Thabariy dalam Tafsir-nya 7/97, Ath-Thahawiy dalam Syarhul-Musykil no. 1171-1172, Ibnu Hibbaan no. 358, dan yang lainnya. Hadits ini dla’if, kecuali lafadh : “Sesungguhnya di belakangmu nanti akan ada hari-hari penuh kesabaran….” ; sahih. Lihat Dla’iif Ibni Majah hal. 326 no. 801, Silsilah Ash-Shahiihah 1/892-893 no. 494, dan Dla’if At-Tirmidzi hal. 320 no. 3058.No comments:

 
Copyright © 2017 Cerita Abi. All Rights Reserved. Designed by Cik Nurfarah.